utorok 6. septembra 2011

Čo bolo napísané o situácii v ECAV?

Na tomto mieste by som chcel poskytnúť zhrnutiie mne známych článkov, ktoré boli uverejnené na internete a týkajú sa diskusie o vplyve charizmatických hnutí v evanjelickej cirkvi.

Novinové správy:

Čanok na SME, spolu s diskusiou:
http://www.sme.sk/c/6020474/rozpadne-sa-evanjelicka-cirkev-na-slovensku.html


Zoskenovaná časť z článku J Meňkyho v Evanjelickom Posli:
http://www.evanjelik.sk/node/6311

Blogy:

Viaceré riakcie na články uverejnené v Evanjelickom posle,
obhajujúce "charizmatický" postoj. Obsahuje aj prepis správy J. Meňkyho
zo synody, reakciu o.z. Kompas a reakcie Ľ. Badiara:

http://evanjelikdnes.wordpress.com/

Daniel Mišina:
http://misina.blog.sme.sk/


Správy o zasadnutí vieroučného výboru:

rok 2007:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vieroucny_vybor_opat_zasadal

rok 2008:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vieroucny_vybor_ecav_znovu_zasadal

rok 2009:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/z_vieroucneho_vyboru_ecav

Vyjadrenia:

Vyjadrenie J. Midriaka, emeritného biskupa:
http://www.krestanskemedia.sk/clanky_detail/?id_medium=260&id_cislo=264&id_obsah=583

Vyjadrenie Dištriktuálneho presbyterstva VD:
http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=498:stanovisko-ditrikutaneho-presbyterstva-vd-ecav-k-sposobom-medializacie-problemov-ecav-v-epst&catid=94:ak-distrikt&Itemid=88

Lubomír Batka:  
"Práci s mládežou sa má venovať SEM v rámci štruktúr ECAV"
http://evanjelik.sk/node/6344

Stanislav Gajdoš:
http://evanjelik.sk/node/6468

Pavel Hoffman:
http://www.apologet.cz/?q=articles%2Fcategory%2F16-ohlasy%2Fid%2F393-reakce-pavla-hoffmana-na-clanek-krizy-a-nadeje-letnicno-charizmatickeho-hnutia-6

Jaroslav Mervart:
"To najlepšie pre deti v ECAV"
http://mvt.sk/hbv/krestanstvo_deti.html

Internetové diskusie:

Diskusia o blogu evanjelikDnes:
http://evanjelik.sk/node/6452

Diskusia pod príspevkom O. Kolarovského,
obsahuje vyjardrenia viacerých dotknutých osôb:
http://www.evanjelik.sk/node/6306#comments

štvrtok 1. septembra 2011

Som charizmatik alebo tradicionalista?


V evanjelickej cirkvi momentálne prebieha veľká diskusia o vplyve charizmatických hnutí. Vytvorili sa dva tábory, ktoré si cez rôzne média posielajú kvantá vyjadrení, reakcií a článkov.

Myslím, že obidne strany si v tomto spore majú čo vyčítať. Trandicionalisti môžu charizmatikom vyčítať ich povýšenosť a predstavu o vlastníctve absolútnej pravdy, charizmatici môžu tradicionalistom vyčítať ich spreneveru Kristovmu príkazu o kázaní evanjelia.

Nezávisle na tom, aký je názor človeka na tradície a duchovne vplyvy v cirkvi, mali by všetci zostať tými čo milujú pravdu, nielen v živote toho druhého, ale najmä vo svojom vlastnom živote. Predstavte si, že by predstaviteľ košického zboru uverejňoval radšej články o význame sviatostí v bohoslužobnom živote a predseda vioeroučného výboru by radšej uverejňoval články priblížení evanjelickej vierouky uvažovaniu mladého človeka. To čo vidíme namiesto toho, sú útoky na osobu druhého človeka, ktorý má iný názor a pokusy o sebarealizáciu a prezentovanie osobnej agendy na úkor úctivej diskusie.

Preto si myslím, že nie je dôležité či sa radím k prívržencom jedného alebo druhého tábora, ale podstatné je že akým okom sa pozerám na niekoho, kto je iný ako ja. Je to oko povýšenia, ktoré sa pozerá na toho druhého ako na niekoho, koho treba uviesť do tej pravej pravdy, alebo sa pozerám na toho druhého ako na človeka, čo potrebuje úctu a lásku?

Niektorí ľudia by si preto sami sebe mali položiť otázku z článku emeritného biskupa Midriaka,
z ktorého citujem:

(http://www.krestanskemedia.sk/clanky_detail/?id_medium=260&id_cislo=264&id_obsah=583)

"Považujete vo vašom kostole na službách Božích zídené zhromaždenie za spoločenstvo ľudu Božieho, ktoré spieva, modlí sa, vyznáva svoju vieru slovami Apoštolského vierovyznania, liturgicky číta a počúva kázeň Božieho slova, za cirkev Ježiša Krista (aj keď tam môže byť – ako v každom inom zhromaždení, každej cirkvi – všeličo a všelikto)? Alebo je to bohoslužobné zhromaždenie, ktoré nemá poznanie, dosiaľ sa neobrátilo, nepočulo výzvu spasiteľného evanjelia, nevyznáva Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, je proste misijným poľom ako pohania kdesi vo vzdialenej Afrike?! Potom si pozrieme rovno do očí a budeme načistom: kto sme kto!"

A zase niektorí íní ľudia by sa mali spýtať sami seba - o čom bola kázeň v nedeľu a čo z toho čo sa vraví v kostole sa reálne odrazilo v mojom živote?

A nezávisle od toho, akú odpoveď si dáme na tieto otázky, pre každého z nás rovnako, nech máme hocijaký názor platí, že ak veríme, Pán nám odpôšťa naše previnenia.