utorok 6. septembra 2011

Čo bolo napísané o situácii v ECAV?

Na tomto mieste by som chcel poskytnúť zhrnutiie mne známych článkov, ktoré boli uverejnené na internete a týkajú sa diskusie o vplyve charizmatických hnutí v evanjelickej cirkvi.

Novinové správy:

Čanok na SME, spolu s diskusiou:
http://www.sme.sk/c/6020474/rozpadne-sa-evanjelicka-cirkev-na-slovensku.html


Zoskenovaná časť z článku J Meňkyho v Evanjelickom Posli:
http://www.evanjelik.sk/node/6311

Blogy:

Viaceré riakcie na články uverejnené v Evanjelickom posle,
obhajujúce "charizmatický" postoj. Obsahuje aj prepis správy J. Meňkyho
zo synody, reakciu o.z. Kompas a reakcie Ľ. Badiara:

http://evanjelikdnes.wordpress.com/

Daniel Mišina:
http://misina.blog.sme.sk/


Správy o zasadnutí vieroučného výboru:

rok 2007:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vieroucny_vybor_opat_zasadal

rok 2008:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vieroucny_vybor_ecav_znovu_zasadal

rok 2009:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/z_vieroucneho_vyboru_ecav

Vyjadrenia:

Vyjadrenie J. Midriaka, emeritného biskupa:
http://www.krestanskemedia.sk/clanky_detail/?id_medium=260&id_cislo=264&id_obsah=583

Vyjadrenie Dištriktuálneho presbyterstva VD:
http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=498:stanovisko-ditrikutaneho-presbyterstva-vd-ecav-k-sposobom-medializacie-problemov-ecav-v-epst&catid=94:ak-distrikt&Itemid=88

Lubomír Batka:  
"Práci s mládežou sa má venovať SEM v rámci štruktúr ECAV"
http://evanjelik.sk/node/6344

Stanislav Gajdoš:
http://evanjelik.sk/node/6468

Pavel Hoffman:
http://www.apologet.cz/?q=articles%2Fcategory%2F16-ohlasy%2Fid%2F393-reakce-pavla-hoffmana-na-clanek-krizy-a-nadeje-letnicno-charizmatickeho-hnutia-6

Jaroslav Mervart:
"To najlepšie pre deti v ECAV"
http://mvt.sk/hbv/krestanstvo_deti.html

Internetové diskusie:

Diskusia o blogu evanjelikDnes:
http://evanjelik.sk/node/6452

Diskusia pod príspevkom O. Kolarovského,
obsahuje vyjardrenia viacerých dotknutých osôb:
http://www.evanjelik.sk/node/6306#comments

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára